Adfærdskodex for racer

tr-weekend2-video

 

 

 

 

 

Adfærdskodeks for FMCK

Vi vil med dette kodeks informere alle klubbens medlemmer, sponsorer og medtrafikanter
vi møder derude på landevejene.
Ethvert medlem af klubben skal kunne sige: “Jeg kører ordentligt” – og vil til enhver tid
efterleve klubbens adfærdskodeks.
Vi ønsker, at alle får en god oplevelse, uden at risikere, at hverken vi motionscyklister og
andre trafikanter kommer til skade.
Færdselsloven skal altid overholdes.
Sikkerhed:
Hver gang vi deltager i træning og løb, skal sikkerheden have første prioritet.
Derfor er det vigtigt at alle kender og accepterer nedenstående regler, og overholder dem.
Den enkelte rytter har ansvar for sig selv, men alle i gruppen har et kollektivt ansvar for,
at turene bliver så sikre som muligt.
Derfor:
Vi overholder altid færdselsloven.
Vi kører altid med hjelm
Vi viser aktivt hensyn til andre trafikanter.
Vi signalerer positivt til øvrige trafikanter, at vi har set dem, og  tager hensyn til dem: f.eks.
fodgængere, med- og modkørende bilister, landbrugskøretøjer m.v.
Vi kører efter forholdene og tilpasser hastighed og køreform herefter.
Vi signalerer i god tid ved forhindringer forude, f.eks. huller i vejen, holdende og
modkørende biler
Vi signalerer i god tid ved vejkryds, og samler gruppen igen efter at være kommet over .
Vi holder ordentlig afstand til hinanden og sørger for at undgå pludselige retningsskift,
opbremsninger og andet der kan skabe uro – og dermed uheld
Vi sørger for at spise og drikke når vi ligger bagerst i gruppen.
Etik.
Vi har som cykelryttere, og i særdeleshed som FMCKére en forpligtelse til at værne om vore
omgivelser, og ikke kaste affald i naturen. Tag derfor altid tom emballage med hjen.
Samtidig stre vi også til ansvar overfor vore sponsorer, der har støttet os økonomisk.
Det er dårlig reklame for klubben og sponsorerne hvis vi lader hånt om god opførsel.
Når vi kører i klubtøj kan alle se hvem vi er . Så dårlig adfærd på cyklen må på intet
tidspunkt kunne føres tilbage til klubben og vore sponsorer.
Konklusion:
Vi undlader at provokere andre.
Vi holder naturen ren.
Vi samler op efter hver bakke, hvis nogen “hænger”.
Vi hjælper hinanden, og venter hvis nogen har en defekt.
Vi tager hånd om de svageste.
Vi sørger for al alle kommer samlet hjem, og efterlader ingen elene derude.
Vi anvender ingen forbudte stoffer og alkohol  ifb. med cyklingen.

Next Post

Previous Post

© 2020 FMCK.dk