Måske lange udsigter til nyt demensafsnit og aktivitetscenter

plejehjem

Da politikerne i september indgik budgetforlig blev der afsat i alt 15 millioner kroner til nedrivning, genopbygning og renovering af Sjørup Ældrecenter. Men i første omgang bliver det måske uden demensafdeling og aktivitetscenter.

20. November 2015, 07:00
Af Anne Kirstine Hansen Fjendsfolkeblad
Pengene blev ved budgetforliget  fordelt med 300.000 kroner i 2016 og 6 millioner i 2017. De resterende 9 millioner blev til gengæld rykket frem til år 2021.

Dermed blev der med  forliget ikke afsat det fulde beløb til i de nærmeste år  at kunne gennemføre hele den renovering, som Ældre – og Sundhedsudvalget ellers tidligere har besluttet og som indeholder  både nyt demensafsnit og aktivitetscenter i Sjørup. Med de lange udsigter er der ikke længere  nogen garanti for, at centret fremover bevarer demensboliger og dagcenter. Viborg Kommune skal nemlig tførst gennemføre en undersøgelse af det samlede behov for ældre- og plejeboliger i hele kommunen. Det sker i 2016.

Demenspladser flyttes 

I øjeblikket er der otte demenspladser i Sjørup, men de ventes at flytte til Viborg senest i 2018, fordi ældrecentret i Sjørup under alle omstændigheder skal renoveres, da der findes det giftige stof PCB i nogle af bygningerne.

Tirsdag den 24. november skal Ældre- og Sundhedsudvalget  på sit møde igen drøfte Sjørup Ældrecenter, fordi der efter forliget kun er sat penge af i budgettet for 2016 og 2017 til en nedrivning af demensafdelingen og aktivitetscentret. Det vil i givet fald betyde, at man efter at have overstået den del af renoveringen har et ældrecenter i Sjørup med 20 almene plejeboliger, men altså ikke med noget demensafsnit og intet dagscenter.

Mette Nielsen, formand for ældre -og sundhedsudvalget siger,at hendes holdning hele tiden har været, at Sjørup Ældrecenter skal renoveres og genopbygges, så det igen kan blive, som det er nu.

– Jeg mener, hvad jeg tidligere har sagt om Sjørup plejecenter og arbejder selvfølgelig for at finde den bedst mulige løsning for centret, siger formanden.

Det er en holdning, som hun deler med det lokale medlem af ældre- og sundhedsudvalget, Karin Clemmensen, Søby. Hun understreger, at ældrecentrets fremtid endnu ikke er politisk færdigbehandlet.
–  Ældre- og sundhedsudvalget har været enige om, at der fortsat skal prioriteres plejeboliger i yderområderne. Derfor var det også det forslag, som vi sendte ind som ønske til budgetforhandlingerne. Jeg håber meget på, at vi finder en løsning, for det var ikke intentionen at sætte 6,3 mio. kr. af til en renovering af Sjørup Ældrecenter for at demenspladserne skulle flyttes til Viborg, siger Karin Clemmensen.

Til Skive Folkeblad udtaler Mette Nielsen , at hun er sikker på, at der om nogle år viser sig et behov for at bygge nyt i Sjørup.

– Er man af den opfattelse, at politikerne ønsker, at alle kommunens ældre skal bo i Viborg, tror jeg ikke, at man har fulgt med i den politiske debat. Det bliver i hvert fald ikke med min stemme, at der lukkes plejehjem i landsbyer. Og den holdning er der bred politisk tilslutning til, siger Mette til Skive Folkeblad.