Sjørup Plejecenter bliver udbygget på en gang

sjorup-aldre-center
Nedenstående artikkel er taget fra fjendsfolkeblad.dk

Sjørup Plejecenter bliver udbygget på en gang

En aftale i byrådet betyder nu, at der bliver en samlet renovering og udbygning af Sjørup Plejecenter i 2018.

19. Februar 2016, 13:40

Det bliver nu muligt at gennemføre renoveringen af Sjørup Plejecenter som en samlet plan.

Politikerne i Viborg Kommune har i denne uge vedtaget en tillægsaftale til budgettet. Og i denne står der, renovering og ombygning af Sjørup Plejecenter udføres som et samlet projekt. Derfor rykkes i alt 9,5 mio. kr. frem til 2018. Beløbet er i det vedtagne budget først placeret i 2021.

Og der er politisk glæde over den fremrykkede investering for plejecenteret:

Karin Clemmensen, (V) lokalt medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget siger:

– Renoveringen af Sjørup Ældrecenter har været på budgettet af flere gange. Sagen har været længe undervejs, og centerets skæbne er gået i bølge og dal. I oktober 2015, da budgettet blev vedtaget, var jeg ude at glæde mig over, at der var sat penge af til en renovering af centeret – over en årrække og i 2 etaper; det viste sig dog ikke at være helt uproblematisk og gav nogle politiske dønninger.

– Nu glæder jeg mig over, at der er politisk velvillighed fra alle forligspartierne om at finde en samlet økonomisk løsning for Sjørup Ældrecenter, så centeret indenfor de næste par år, en gang for alle, bliver renoveret og fremtidssikret. Ikke mindst glæder jeg mig over, at vi med den her løsning undgår, at centerets ældre demente borgere skal flyttes midlertidigt samtidig med, at vi skaber ro og tryghed for centerets personale, beboere og pårørende fremover, siger Karin Clemmensen.

Også formand for Ældre og Sundhedsudvalget Mette Nielsen (S) er glad og lettet:

– Det glæder mig meget, at der nu er enighed om en tillægsaftale til budgetforliget, så vi kan få lavet renovering og forbedringer af Sjørup plejecenter, som det oprindelig var ønsket fra ældre og Sundhedsudvalget tilbage i foråret 2015.

– Der er ingen tvivl om, at de forbedringer er med til at give super gode rammer for de ældre i Sjørup. Og at det selvfølgelig betyder noget, at man også bevarer demenspladserne lokalt, siger Mette Nielsen.

Havde den oprindelige plan stået for trone, så skulle renoveringen og udbygningen i Sjørup foretages i etaper. Og det ville blandt andet betyde, at demens-beboerne skulle flyttes midlertidigt til Viborg. Det undgår man med den nye plan.

Renoveringen og ombygningen i Sjørup er nødvendig blandt andet fordi miljøgiften PCB er fundet i flere bygninger. Der ud over er badeværelserne for små og utidssvarende.

Det nye projekt betyder blandt andet, at der bliver bygget et helt nyt demens-afsnit, hvor der bliver plads til 10 beboere.

Arbejdet ventes med den nye aftale at kunne ske i 2018.