21/2 – Generalforsamling Sjørup Liv 2017

Voluntary-Benefits-1-Image

Generalforsamling

Sjørup Liv Indkalder

Tirsdag den 21. februar 2017 kl. 19.00

 

Til

Ordinær Generalforsamling

i Sjørup forsamlingshus

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. ( se nedenfor )

Evt. forslag afleveres senest 14. februar 2017, til

 

Jørn Øer

Vestre Skivevej 131, Sjørup

Tlf.: 29682902

———————————————————————————————————————————

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Årsberetning ved formanden og godkendelse heraf.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Godkendelse af regnskabet.
  5. Fastlæggelse af kontingent – bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Fin Andersen         modtager ikke genvalg

– Anne Mette Kristensen  –

Conny Rosgaard er ikke på valg, men har valgt at træde ud af bestyrelsen.

Mikkel Ø. Andersen er fraflyttet byen, så der skal også vælges en i stedet for ham.

Valg af suppleant.

  1. Valg af revisorer.

Harry Kristensen Ønsker ikke genvalg

Kristian Toft Ønsker ikke genvalg

  1. Indkomne forslag.
  2. Evt.

Jes og Karsten har takket nej til at stå for løbe/gå klubben i det nye år. Er der nogen der kunne have interesse i at stå for dette?

Efter generalforsamlingen serveres der kaffe og brød.