HAR DU EN GOD IDE´TIL ET NYT ARRANGEMENT I BYEN ?

Går du med en god ide´til et arrangement ? Har du lysten og måske kontakten til andre der også synes at det lige var noget?
Så kan det sikkert lade sig gøre, og så skal det da prøves !
” Sjørup Liv ” vil gerne støtte og hjælpe med råd og evt. økonomi.
Nedenfor er et uddrag af bilag fra foreningen, som meget godt beskriver hvad der kræves og forventes
i forbindelse med opstart af en aktivitet eller et arrangement.
Derfor: Meld dig som kontaktperson, giv os et praj og nogle detaljer, – så er den hjemme 🙂

Uddrag af bilag:

Hvad er en kontaktperson?
Kontaktpersonens funktion:

  • Sikre at frivilligheds gruppens aktivitet eller tiltag arrangeres og koordineres.
  • Sikre et realistisk budgetoverslag for frivilligheds gruppens aktivitet eller tiltag – uafhængig af om aktiviteten eller tiltaget har et folkeoplysende formål eller ej.
  • Så vidt muligt sikre samlet afregning for aktivitet eller tiltag.
  • Kontakte bestyrelsen ved økonomiske – og beslutningsmæssige behov, der ligger ud over frivilligheds gruppens vedtagne formål og budget.