Om ” Sjørup Liv “

Borgerforeningen skal nedlægges og fusioneres med Sjørup Gymnastikforening. Det er oplægget forud for en ekstraordinær generalforsamling i borgerforeningen og derefter en generalforsamling for gymnastikforeningen, hvor der skal dannes en helt ny forening, på et møde i Sjørup Forsamlingshus fredag aften.

Den nye foreningstruktur i Sjørup har været undervejs i flere år. Allerede i 2012 blev der oprettet et samarbejdsudvalg på tværs af gymnastikforeningen, borgerforeningen og forsamlingshuset. Blandt andet fordi det havde været vanskeligt at få besat alle bestyrelsesposterne i de respektive foreninger. I januar 2014 mødtes alle foreningernes bestyrelser og vedtog at arbejde videre mod en omlægning af foreningslivet i byen.

Siden har man besluttet, at forsamlingshuset fortsætter som i dag, mens det altså er oplægget, at gymnastikforeningen og borgerforneingen bliver en til en ny forening, fortæller formanden for Sjørup Gymnastikforening, Hans Jørgen Damsgaard.

»Vi har haft Viborg Kommune med på råd, og det var det ikke så lige til at lægge forsamlingshuset sammen med de øvrige foreninger på grund af den økonomi, der er knyttet til forsamlingshuset. Men det kan godt lade sig gøre at nedlægge borgerforeningen og fusionere den med gymnastikforeningen og danne en helt nye forening. Det er det nemmeste i forhold til, at gymnastikforeningen ejer nogle boldbaner og et klubhus. Borgerforeningen står så for nogle grønne området og legeplads, men det kan man godt flytte med over og få dækket ind med nye vedtægter,« siger Hans Jørgen Damsgaard.

Lysten skal drive værket

Han fortæller også, at den nye foreningsstruktur i højere grad lægger op til, at det er tovholdere uden for foreningen, der skal stå for de enkelte arrangementer som skovløb i Sjørup Skov eller eksempelvis julestræstænding, så det er lysten, der driver værket.

»Baggrunden for det hele er, at vi i alle foreningerne har haft svært ved at finde bestyrelsesmedlemmer, og vi har også døjet med, at der ikke kom så mange mennesker til arrangementerne, så det er en helt ny måde at drive foreningerne på, som er mere tidssvarende. Og det, vi lægger op til, er at den fem mands-bestyrelse, der kommer i spidsen for den nye forening, ikke rent praktisk skal stå med de enkelte arrangementer, men at det er tovholdere uden for foreningen, der står for det. På den måde kan dem, der har lyst til det, stå for enkelte arrangementer, mens bestyrelsen har styr på det overordnede og økonomien. Men det betyder så også, at er der ingen, der har lyst til at stå for at få juletræet til byen og stå for juletræstænding, så kommer det ikke. Men vi håber, at det betyder, at folk har lyst til at stå for enkelte ting, når der ikke er så mange sure pligter i det, og at det også betyder, at der kommer nye arrangementer til,« siger Hans Jørgen Damsgaard, der har været en af primusmotorerne i oplægget til den nye foreningsstruktur. Af helbredsmæssige årsager trækker han sig dog ud af foreningsarbejdet, så han er ikke blandt kandidaterne til den nye samlede bestyrelse.

Aftenen begynder klokken 19.00, hvor der er ekstraordinær generalforsamling for Sjørup Borgerforening, hvor oplægget er, at foreningen nedlægges, og aktiver og kassebeholdning så overføres til Sjørup GF.

Herefter kommer den ordinære generalforsamling i gymnastikforeningen, hvor der skal tages stilling til vedtægtsændringer, ny formålsparagraf og et nyt navn til foreningen.

Her er foreslået navnet Sjørup Liv som fællesbetegnelse for den nye forening, oplyser Hans Jørgen Damsgaard.